โครงการพัฒนากระบวนการ พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) (20/03/2560)


           เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) และจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลปกครอง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปิยดา จิตต์จำนง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และเรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม โดยคุณอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม โอกาสนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร