ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (16/09/2563)


เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม "ศาลรัฐธรรมนูญ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรมการศาสนา อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเสมียนนารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.