ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติปีที่ ๑๑๒ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (18/12/2562)


เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติปีที่ ๑๑๒ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ณ the Magnolia Ballroom, Waldorf Astoria, Bangkok