ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)


...

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


หัวข้อ
Download

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
INSERT INTO news_view (news_id,ip_view,date_view,time_view,id_member) VALUE ('10357','54.85.57.0','2021-01-18','10:53:46','')
Duplicate entry '9011974' for key 'PRIMARY'