เปลี่ยนการแสดงผล
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 8
วันที่ 13 เม.ย. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายชูชาติ      เพ็ชรอำไพ ประธานผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนการแพทย์การพยาบาล มอบชุด PPE ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,200 ชุด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ในการตรวจผู้เข้าเกณฑ์โรคไวรัสโควิด-19
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด