>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
771. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
772. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
773. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
774. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
775. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
776. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
777. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
778. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
779. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
780. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563