>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
761. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
762. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
763. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
764. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
765. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
766. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
767. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
768. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
769. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
770. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563