>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
741. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
742. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
743. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
744. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
745. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
746. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
747. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
748. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563
749. โครงการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RFID Technology 14-04-2563
750. จ้างปรับปรุงห้องทำงานของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 14-04-2563