>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
321. ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2563
322. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-11-2563
323. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-11-2563
324. จ้างจัดพิมพ์สมุดโทรศัพท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2563
325. ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-11-2563
326. ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเย็บกระดาษ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2563
327. ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเย็บกระดาษ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2563
328. ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเย็บกระดาษ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2563
329. ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเย็บกระดาษ) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2563
330. ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-11-2563