>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
111. จ้างทำฉากอะคริลิกกั้นบนโต๊ะอาหาร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-02-2564
112. ซื้อหนังสือเพื่อประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2564
113. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างห้องประชุม 01-02-2564
114. จ้างจัดทำฉากกั้นอะคริลิคสำหรับโต๊ะกลม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2564
115. จ้างซ่อมแซมเครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ (Jammer) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
116. ซื้ออุปกรณ์ไมโครโฟนสำหรับห้องออกนั่งพิจารณาคดี จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
117. ซื้อโต๊ะกลม จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
118. จ้างทำป้ายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2564
119. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 25-01-2564
120. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidate) 25-01-2564