โครงการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทางวิชาการในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี (06/04/2561)


              สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทางวิชาการในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี โดยกำหนดให้มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อม ในการจัดงานทางวิชาการในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี” โดยนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โอกาสนี้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้ารับฟังการบรรยายและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร