ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ (2560-11-02)นายจอร์ช แก็ฟโรน (Mr. Georg Gafron) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสมาทำหน้าที่ผู้แทนประจำประเทศไทย และหารือถึงกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้มีนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
ในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องทำงานประธานศาลรัฐธรรมนูญ