พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 5 (2560-10-11)พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 5 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางการเมืองไทยภายใต้หลักนิติธรรม" โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์