เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ อาคารศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม (17/07/2560)


              สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นศาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก สำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และนายทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเเพ่ง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม โปรแกรมติดตามสำนวนคดี และระบบการยื่นฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – filing โอกาสนี้นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และนางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐