ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ (08/06/2560)


                      นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนายคำพัน สิดทิดำพา ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญและรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร