รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (16/05/2560)