สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๐ (16/05/2560)            เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางขนิษฐา โตโพธิ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับชมรมโรงเรียนเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร