พิธีทำบุญเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี (25/04/2560)              เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๙ ปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดหลักสี่ รวม ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งถวายภัตตาหาร ณ ห้องพระ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร