ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๑๖ ปี ของการเปิดทำการศาลปกครอง (09/03/2560)


         เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แด่นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี ของการเปิดทำการศาลปกครอง และโอกาสนี้ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การบังคับคดีปกครองของราชอาณาจักรสเปน” (La ejecución de las sentencias contencioso – administraivas en España) โดยนายโฆเซ่ ลูอิส เกซาดา บาเรอา (José Luis QUESADA VAREA) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งแคว้นมาดริด แผนกคดีปกครอง (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) ณ ห้องสัมมนา ๑ – ๒ ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร