ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr. Mohsen Mohammadi เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำ ประเทศไทย (03/03/2560)


         นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr. Mohsen Mohammadi เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร