ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๒๐ ปี สำนักงาน ป.ป.ช. (18/11/2562)


เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ ๒๐ ปี สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี