ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับตุลาการสภาแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ (14/11/2562)


        นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับนางฟาตูมา บูเซกซี (Mrs. Fatouma Bouzegzi) ตุลาการสภาแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งศึกษาดูงานของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ ห้องทำงานประธานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๙ และห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร