ประธานศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและประธานศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (07/11/2562)


เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Dasho Tshering Wangchuk ประธานศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นทางวิชาการ และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับศาลสูงสุดแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร