ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศาล​รัฐธรรมนูญ​และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (Board of Members' Meeting หรือ BoMM)​ (03/11/2562)


นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ โดยได้รับมอบหมาย​จากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธาน​ศาลรัฐธรรมนูญ​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศาล​รัฐธรรมนูญ​และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (Board of Members' Meeting หรือ BoMM)​ ภายใต้สมาคมศาลรัฐธรรมนูญ​และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน​ 2562 ณ จังหวัด​บาหลี​ สาธารณ​รัฐ​อินโด​น​ี​เซีย​ โดยที่ประชุมดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับรายงานการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ​ถาวร​ของสมาคม ฯ การขยายวาระการดำรงตำแหน่งประธานสมาคม ฯ ของประเทศมาเลเซีย เจ้าภาพจัดการประชุมสมาคม ฯ ตลอดจนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมของศาลรัฐธรรมนูญ​และ​สถาบัน​เทียบ​เท่าในภูมิภาคเอเชีย และในวันที่ 4 พฤศจิกายน​ 2562​ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ​สำนักงานศาล​รัฐธรรมนูญ​ และข้าราชการ​สำนักงาน​ศาล​รัฐธรรมนูญ​ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของศาลรัฐธรรมนูญ​แห่งสาธารณ​รัฐ​อินโด​นีเซี​ย​ ครั้งที่ 3 ในการนี้ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ หัวข้อ "ศาลรัฐธรรมนูญ​แห่ง​ราช​อาณาจักร​ไทย​กับการพิทักษ์​สิทธิ​ทางเศรษฐกิจ​และ​สังคม" ด้วย  


Mr. Udomsak Nitimontree​, Justice of the Constitutional​ Court, as assigned by H.E. Mr. Nurak Marpraneet, President​ of​ the​ Constitutional​ Court, attended the Board of Members' Meeting​ (BoMM)​ of the Association of Asia​n Constitutional​ Court​s and Equivalent Institutions (AACC)​ on 3rd Nov​ember 2019 in Bali, Republic​ of​ Indonesia. At this meeting, the delegates discussed about relevant​ issues, such as the reports on progress of the AACC Permanent Secretariats, the extension of Malay​sia as the AACC President, as well as the admission of new members. Later on 4th November​ 2019, Mr. Udomsak​ Nitimontree, Justice​ of the​ Constitutional​ Court, accompanied by Mr. Chaowana​ Traimas, Secretary-General of the Office​ of the Constitutional​ Court, and the officers of the Office​ of​ the​ Constitutional​ Court, attended the 3rd Indonesian Constitutional​ Court​ International​ Symposium. In this connection, Mr. Udomsak​ Nitimontree, Justice​ of​ the​ Constitutional​ Court, delivered a speech on "The Constitutional​ Court​ of​ the​ Kingdom​ of​ Thailand​ and Protection​ of Economic and Social​ Rights".