เลขาธิการ​สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ​​ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการ​สำนักงานศาล​รัฐธรรมนูญ​และสถาบันเทียบเท่า (Meeting of Secretaries-General หรือ MSG)​ (07/11/2562)


นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ​สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ​ โดยได้รับมอบหมาย​จากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธาน​ศาลรัฐธรรมนูญ​ เข้าร่วมการประชุมระดับเลขาธิการ​สำนักงานศาล​รัฐธรรมนูญ​และสถาบันเทียบเท่า (Meeting of Secretaries-General หรือ MSG)​ ภายใต้สมาคมศาลรัฐธรรมนูญ​และสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (Association of Asia​n Constitutional​ Court​s and Equivalent Institutions หรือ AACC)​ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2562 ณ จังหวัด​บาหลี​ สาธารณ​รัฐ​อินโด​น​ี​เซีย​ โดยที่ประชุมดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ​ถาวร​ของสมาคม ฯ เจ้าภาพจัดการประชุมสมาคม ฯ และการจัดประชุมร่วมระหว่างสมาคม ฯ กับการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​แห่งแอฟริกา ตลอดจนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมของศาลรัฐธรรมนูญ​และ​สถาบัน​เทียบ​เท่าในภูมิภาคเอเชีย

Mr. Chaowana​ Traimas, Secretary-General of the Office of the Constitutional​ Court, as assigned by H.E. Mr. Nurak Marpraneet, President​ of​ the​ Constitutional​ Court, attended the Meeting​ of Secretaries-General (MSG)​ of the Association of Asia​n Constitutional​ Court​s and Equivalent Institutions (AACC)​ on 2nd Nov​ember​ื 2019 in Bali, Republic​ of​ Indonesia. At this meeting, the delegates discussed about relevant​ issues, such as the reports on progress of the AACC Permanent Secretariats, the host country to organise the next AACC meetings, the plan to​ organise the conference between the AACC and the Conference of Constitutional​ Jurisdictions of Africa as well as the admission of new members in the Asian​ region.