นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าประชุมร่วมกับ Dr.Karl IRRESBERGER รักษาการเลขาธิการ กระทรวงกิจการรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Federal Ministry of Constitutional Affairs) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย (04/11/2562)


นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าประชุมร่วมกับ Dr.Karl IRRESBERGER รักษาการเลขาธิการ กระทรวงกิจการรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Federal Ministry of Constitutional Affairs) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การวินิจฉัยคดีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย รวมทั้งการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กระทรวงกิจการรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ (Federal Ministry of Constitutional Affairs) ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย