สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (09/08/2562)


เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร