ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (05/05/2562)


เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร