สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (05/05/2562)


เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนราชดำเนินในกรุงเทพมหานคร