ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งญี่ปุ่น และผู้พิพากษาประจำศาลแขวงโตเกียว (09/10/2561)


เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ Mr.Katsuyuki KIZAWA ผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งญี่ปุ่น และ Mr.Yohei OKAMOTO ผู้พิพากษาประจำศาลแขวงโตเกียว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กร ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร