ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคล รวม ๓ ปาก จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่ (25/09/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่ (29/08/2561)
ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่ (25/07/2561)

ข้อมูลบริการ


ข่าวรับสมัครบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด