เปลี่ยนการแสดงผล 
 
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 8
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 7 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
29 พฤษภาคม 2562 นธป. 7 ศึกษาดูงานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ณ มูลนิธิพระดาบส
นธป.7 ศึกษาดูงานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นธป. 7 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ยุโรป)
พิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 7
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทร์ปราการ
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป) รุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (4)
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (3)
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (2)
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (1)
การศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2561 (2)
การศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2561 (1)
การศึกษาดูงานและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (3)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ