>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
831. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย และประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2562
832. ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท สปอตสกู๊ปรายการ และภาพยนต์สั้น เพื่อเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2562
833. จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง (พร้อมคนขับ) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2562
834. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
835. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
836. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
837. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
838. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
839. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
840. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562