>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
821. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
822. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
823. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
824. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
825. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
826. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
827. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
828. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
829. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562
830. จ้างปรับปรุงห้องรับคำร้องและห้องปรึกษาคดี 15-01-2562