>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
741. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
742. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
743. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
744. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
745. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
746. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
747. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
748. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
749. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562
750. จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานคดี (Case Management System) 15-02-2562